Nordvestenden av Vesleflåtan

Bildene i Markadatabasen viser at Vesleflåtan nok er mye mer besøkt og fotografert vinterstid enn når det er bart på bakken. Men også i den bare årstid er det god grunn til å ta turen hit og oppleve et flatt landskap som er nokså forskjellig fra resten av Marka.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

28 Aug 2013

Lokedemningen (Lokedammen)

Av Odd Tore Saugerud |

Mellom Loka og Vesleflåtan ble det allerede på Peder Ankers tid (rundt år 1800) bygget en steindemning for å demme opp Loka slik at tømmeret kunne fløtes videre til Vesleflåtan. På begge sider av elveløpet er det fortsatt spor etter denne. På høyre side av demningen sees også utløpet av skogbestyrer Hoffarts kanal. Kjentmannspost 2002-2004.

28 Aug 2013

Loka: ved elveutløpet

Av Odd Tore Saugerud

Vannet Loka ligger i et flatt myrlandskap, Vannet selv ser også ganske grunt ut, med siv og småøyer. Et stille og pent sted i ettermiddagssolen.

28 Aug 2013

Loka: ved det opprinnelige elveinnløpet

Av Odd Tore Saugerud

Vannet Loka med «halen» Rundtjern ligger mindre enn en meter høyere enn Vesleflåtan, og ser på kartet ut som en lang utstikker av denne. Tømmeret måtte oprinnelig innom her før det kunne fløtes videre til Vesleflåtan.