Lokedemningen (Lokedammen)

Mellom Loka og Vesleflåtan ble det allerede på Peder Ankers tid (rundt år 1800) bygget en steindemning for å demme opp Loka slik at tømmeret kunne fløtes videre til Vesleflåtan. På begge sider av elveløpet er det fortsatt spor etter denne. På høyre side av demningen sees også utløpet av skogbestyrer Hoffarts kanal. Kjentmannspost 2002-2004.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

28 Aug 2013

Loka: ved elveutløpet

Av Odd Tore Saugerud

Vannet Loka ligger i et flatt myrlandskap, Vannet selv ser også ganske grunt ut, med siv og småøyer. Et stille og pent sted i ettermiddagssolen.

28 Aug 2013

Loka: ved det opprinnelige elveinnløpet

Av Odd Tore Saugerud

Vannet Loka med «halen» Rundtjern ligger mindre enn en meter høyere enn Vesleflåtan, og ser på kartet ut som en lang utstikker av denne. Tømmeret måtte oprinnelig innom her før det kunne fløtes videre til Vesleflåtan.

28 Aug 2013

En elgtragedie ved Skotta

Av Odd Tore Saugerud |

Det var ikke bare sol og vakker natur ved Skotta denne dagen. På vei fra stedet der bilde nr. 20031 ble tatt, begynte det å ligge knokler spredt i skogen, og de ledet til denne plassen. Hvorfor elgen hadde dødd her, kan man bare spekulere om, men mengden knokler sammen med masse pelshår skulle tyde på at den ikke hadde blitt skutt. Da er det nok mange dyr som har hatt gode måltider her.