Hoveddemningen i Nordre Heggelivann

Hoveddemningen ble bygget i 1935 da Otertjernsrenna ble nedlagt og Nordre Heggelivann skulle demmes opp slik at tømmeret kunne fløtes gjennom Skamræk og Skotta og ned i Storflåtan og videre til Langlivann. Den erstattet en gammel fløterdemning. Den nye var også en ny og original konstruksjon, med fire steinpilarer med laftekister mellom, og et regulerbart vannløp på vestsiden, hvor det også gikk tømmerrenne. Dammen er senere modfisert med betongløp og bunnluke.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

28 Aug 2013

Kveldssol med haloer over Storflåtan

Av Odd Tore Saugerud

Denne kvelden oppsto det et mye større halofenomen enn de «værmennene» vi vanligvis ser. Sirkelen er en relativt vanlig 22 graders sirkel, værmennene vi oftest ser er deler av denne. Den vingeformede buen med spissen ned som er på toppen av 22 graderen, er starten på en meget uvanlig bue, en «sunvex Parry arc». I tillegg er det tendenser til sidetangenter der værmennene vanligvis sees. Haloer skyldes lysbrytning i likt orienterte iskrystaller i luften, og varsler ofte om værskifte. Vi får se.

28 Aug 2013

Atthaldsdemningen i Storflåtan og Storflåtan gård

Av Odd Tore Saugerud

Atthaldsdemningen i Storflåtan er en steindam bygget 1915-20 som senere har fått betongdekke på toppen. Fra denne vinkelen er de fint tilhogde steinene godt synlige. Godt synlig er også Storflåtan gård på den andre siden av vika der den bader i ettermiddagssol. Selve fløtningsdammen er i samme utførelse, men tilført flere senere betongdetaljer.

28 Aug 2013

Kistedemningen i Nordre Heggelivann

Av Odd Tore Saugerud

Den gamle kistedemningen var et flott skue i sola denne sene augustdagen. Demningen forfaller på en stilfull måte og viser oss hvordan den var bygd opp. Nordre Heggelivann glitrer i bakgrunnen, og blåbærlyngen er i ferd med å få høstfarger og overmodne bær. Demningen er en atthaldsdemning, dvs. den holder bare vannet tilbake, og har ingen reguleringsfunksjon. Den ble tatt i bruk i 1935.