Smeddalen: en gammel steinvei

I den øvre delen av Smeddalen er det ryddet og planert en vei med om lag en meter bredde. Standarden med grovt steindekke er som på gamle veier som ble brukt til tømmertransport om vinteren. Veien er synlig både ovenfor og nedenfor raset, men stopper i ura nedenfor raset. I den øvre enden er det muligens spor av en fortsettelse videre oppover mot der bekken flater ut, men den er dekket av tykk mose, og store steiner har rast ned på den. Hensikten med veien er ukjent. Funn i bekken av biter av grønne ledninger til elektriske tennsystemer viser at det har vært aktivitet her i også i nyere tid.

Smeddalen: en gammel steinvei

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

27 Aug 2013

Smeddalen: en foss og det store raset

Av Odd Tore Saugerud

Vannføringen i Smeddalsbekken var liten denne dagen. Det var bra, for ved stor vannføring hadde det ikke vært mulig å klatre opp her. I bakgrunnen det store raset. I gammel tid skal det ha vært en sølvåre med drivverdig sølv i Smeddalen. Men så kom det et ras, og siden har det ikke vært mulig å finne igjen åra. Raset er mosegrodd, men mindre så enn steinura ellers.

27 Aug 2013

Smeddalen: en bratt revne i sydveggen

Av Odd Tore Saugerud

Sydveggen i Smeddalen er stort sett stup og skrenter rett ned i bekken. Her er det en bratt revne i den, mye brattere enn bildet gir inntrykk av. Det er neppe mulig å krabbe opp den, både fordi den er bratt og fordi den er dekket av mose og grønske over løs småstein.

27 Aug 2013

Smeddalen: den store steinura

Av Odd Tore Saugerud

Nordveggen i Smeddalen er et langt stykke dekket av en mosebevokst ur av forholdsvis små og løse stein. Det er tungt og ganske risikofylt å bevege seg i denne. Her dekker ura også bekken, som ellers er den mest sikre, og mange steder den eneste, muligheten til å ta seg opp dalen.