Smeddalen: en foss og det store raset

Vannføringen i Smeddalsbekken var liten denne dagen. Det var bra, for ved stor vannføring hadde det ikke vært mulig å klatre opp her. I bakgrunnen det store raset. I gammel tid skal det ha vært en sølvåre med drivverdig sølv i Smeddalen. Men så kom det et ras, og siden har det ikke vært mulig å finne igjen åra. Raset er mosegrodd, men mindre så enn steinura ellers.

Smeddalen: en foss og det store raset

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

27 Aug 2013

Smeddalen: en bratt revne i sydveggen

Av Odd Tore Saugerud

Sydveggen i Smeddalen er stort sett stup og skrenter rett ned i bekken. Her er det en bratt revne i den, mye brattere enn bildet gir inntrykk av. Det er neppe mulig å krabbe opp den, både fordi den er bratt og fordi den er dekket av mose og grønske over løs småstein.

27 Aug 2013

Smeddalen: den store steinura

Av Odd Tore Saugerud

Nordveggen i Smeddalen er et langt stykke dekket av en mosebevokst ur av forholdsvis små og løse stein. Det er tungt og ganske risikofylt å bevege seg i denne. Her dekker ura også bekken, som ellers er den mest sikre, og mange steder den eneste, muligheten til å ta seg opp dalen.

27 Aug 2013

Vokterne av Smeddalen

Av Odd Tore Saugerud

Smeddalen er et vilt og bratt juv, steinet og trangt og fullt med vindfall. I nedre del av dalen stiger bunnen 150 meter på 750 meter lengde. Ved inngangen står disse to store steinsøylene og passer på at bare folk som de finner egnet til turen videre kommer forbi. Bildet viser at de har lagt ut en rekke hindre for kvalifiseringen.