Smeddalen: den store steinura

Nordveggen i Smeddalen er et langt stykke dekket av en mosebevokst ur av forholdsvis små og løse stein. Det er tungt og ganske risikofylt å bevege seg i denne. Her dekker ura også bekken, som ellers er den mest sikre, og mange steder den eneste, muligheten til å ta seg opp dalen.

Smeddalen: den store steinura

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

27 Aug 2013

Vokterne av Smeddalen

Av Odd Tore Saugerud

Smeddalen er et vilt og bratt juv, steinet og trangt og fullt med vindfall. I nedre del av dalen stiger bunnen 150 meter på 750 meter lengde. Ved inngangen står disse to store steinsøylene og passer på at bare folk som de finner egnet til turen videre kommer forbi. Bildet viser at de har lagt ut en rekke hindre for kvalifiseringen.

27 Aug 2013

Smeddalen: her passerte tømmerrenna Svarten-Kringla-Langlivannet

Av Odd Tore Saugerud

Smeddalen starter ved Kringla, og skjærer seg inn i Kuvelia nord for Stuevassåsen. Tømmerrenna Svarten-Kringla-Langlivannet passerte i dalåpningen bare noen meter fra Svartenveien. Som bildet viser, er det fortsatt ganske tydelige spor etter renna, blant annet selve jernrenna som kan sees mot øvre venstre hjørne i bildet. Renna gikk ut av bruk i 1963.

22 Jul 2013

Langs Hurdalssjøen

Av Eivind Molde

Fin utsikt på vei sørover langs Hurdalssjøens vestside.