Vokterne av Smeddalen

Smeddalen er et vilt og bratt juv, steinet og trangt og fullt med vindfall. I nedre del av dalen stiger bunnen 150 meter på 750 meter lengde. Ved inngangen står disse to store steinsøylene og passer på at bare folk som de finner egnet til turen videre kommer forbi. Bildet viser at de har lagt ut en rekke hindre for kvalifiseringen.

Vokterne av Smeddalen

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

27 Aug 2013

Smeddalen: her passerte tømmerrenna Svarten-Kringla-Langlivannet

Av Odd Tore Saugerud

Smeddalen starter ved Kringla, og skjærer seg inn i Kuvelia nord for Stuevassåsen. Tømmerrenna Svarten-Kringla-Langlivannet passerte i dalåpningen bare noen meter fra Svartenveien. Som bildet viser, er det fortsatt ganske tydelige spor etter renna, blant annet selve jernrenna som kan sees mot øvre venstre hjørne i bildet. Renna gikk ut av bruk i 1963.

22 Jul 2013

Langs Hurdalssjøen

Av Eivind Molde

Fin utsikt på vei sørover langs Hurdalssjøens vestside.

22 Jul 2013

Skrukkelisjøen

Av Eivind Molde

Det er nesten helt blikkstille på Skrukkelisjøen i kveld. Fint med en pause ved Tangen, vel en kilometer fra den sørøstlige enden av vannet.