Smeddalen: her passerte tømmerrenna Svarten-Kringla-Langlivannet

Smeddalen starter ved Kringla, og skjærer seg inn i Kuvelia nord for Stuevassåsen. Tømmerrenna Svarten-Kringla-Langlivannet passerte i dalåpningen bare noen meter fra Svartenveien. Som bildet viser, er det fortsatt ganske tydelige spor etter renna, blant annet selve jernrenna som kan sees mot øvre venstre hjørne i bildet. Renna gikk ut av bruk i 1963.

Smeddalen: her passerte tømmerrenna Svarten-Kringla-Langlivannet

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

22 Jul 2013

Langs Hurdalssjøen

Av Eivind Molde

Fin utsikt på vei sørover langs Hurdalssjøens vestside.

22 Jul 2013

Skrukkelisjøen

Av Eivind Molde

Det er nesten helt blikkstille på Skrukkelisjøen i kveld. Fint med en pause ved Tangen, vel en kilometer fra den sørøstlige enden av vannet.

22 Jul 2013

Inn på Svartungsvegen

Av Eivind Molde

Her på østsiden av Skrukkelisjøen tar Svartungsvegen av fra fylkesvei 180 (Skrukkelivegen). Svartungsvegen går bratt opp lia til Nordenga og videre inn til Vesle og Store Svartungen. Opp til parkeringsplassen der skiløypa starter om vinteren, er det i underkant av 2,5 kilometer, og en stigning på nesten 170 høydemeter. En bra treningsetappe, altså...