Otertjernsrennetraseen er skutt ut der den krysser fylkesgrensa

Etter å ha passert hylla ved Homleberget, bøyer rennetraseen vekk fra Gråseterveien. Terrenget videre er først ulendt, og hele tiden er det tettvokst, slik at det er omtrent umulig å bedømme hvor renna har gått. Men på en ikke navngitt bergnabb er rennetraseen skutt ut i en lengde på nærmere hundre meter. Det er mulig å finne den ved å følge et lite bekkedrag fra der Gråseterveien knekker mot vest etter Gråseterbrua, og følge dette langs sydsiden av et stort hogstfelt til det kommer en sti fra syd. Denne stien går rett til renna. Kjentmannspost 2008-10, GPS-koordinater 850 571.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

26 Aug 2013

Gråseterveien ved Homleberget

Av Odd Tore Saugerud

Den utsprengte hylla som Otertjernsrenna lå på er ikke lett å finne, selv om den ligger midt under kraftledningen. Det er enklest å ta den fra nord, der det går et svakt tråkk opp bratta før den går over til å bli et stup. Hylla er helt ute på stupkanten, og det er mulig å se veien fra den. Stien fører naturlig inn i et søkk som ser utsprengt ut, men som heller feil vei og fører til stadig nye skrenter. Bildet viser stupdelen av Homleberget.

26 Aug 2013

Otertjernsrenna ved Homleberget

Av Odd Tore Saugerud |

Bortsett fra der det ble skutt fjell eller fjernet masser, er det omtrent ikke spor etter Otertjernsrenna i dag. Om lag 900 meter fra demningen i Søndre Heggelivann (regnet langs Gråseterveien) er det et bratt parti med stup og skrenter ovenfor veien. Her var det nødvendig å sprenge ut en hylle for at renna skulle få riktig fall, og denne er synlig også i dag. Her var det kjentmannspost 2004-06.

26 Aug 2013

Her krysset Otertjernsrenna Heggelielva

Av Odd Tore Saugerud

Otertjernsrenna startet på vestsiden av Heggelielva, men krysset høyt over elveleiet på en bro allerede etter snaue hundre meter. Deretter tok den en sving inn i dalen før Evjeåsen for å holde høyde, før den fortsatte omtrent parallelt med Gråseterveien, men høyere opp i bratta.