Spålselva: en idyll som gror igjen?

Det er mye vakker og urørt natur langs Spålselva. Men i områdene der den flyter rolig, vokser det opp tett med vannplanter. Pent for øyet, ikke så greit for fiske og padling. Kanskje en skikkelig flom hadde ryddet opp litt? Dessuten vokser breddene til med kratt, steinmurene gjemmes og stiene gror igjen. Fra nordsiden var det omtrent umulig å finne vadestedet ovenfor Øvre Myrdam. Fra nordsiden var det enklere, men vadestedet var nå bare «dypvadbart», siden en stein på det dypeste så ut til å ha forsvunnet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

23 Aug 2013

Spålselva: demningen ved Øvre Myrdam

Av Odd Tore Saugerud

Dette er noe av restene av demningen ved Øvre Myrdam, som nå fungerer som en bro over elva. På sydsiden (høyre side av bildet) er det i tillegg en murt renne, sannsynligvis et overløp når dammen var full. I kjentmannsheftet 1994-96 står det: «Posten står på et lite grantre, på sydsiden av elva ved Ø. Myrdam.» Bakplaten til posten står der fortsatt, men nå er ikke grantreet lite lenger!

23 Aug 2013

Spålselva: løken nedenfor Øvre Myrdam

Av Odd Tore Saugerud

Nedenfor Øvre Myrdam renner Spålselva først i en lang og slak foss, før den vider seg ut og danner en stor løk, som på kartet ser ut til å fortsette helt ut i Katnosa.

23 Aug 2013

En foss i Spålselva

Av Odd Tore Saugerud

Spålselva mellom Spålen og Katnosa er vel to kilometer lang, og med et fall på bare 14 meter flyter den stort sett stille og rolig. Men noen stryk og fosser er det likevel, som denne ovenfor vadestedet på den umerkede stien langs elva. Som bildet viser, er det antydninger til ledeanordninger for tømmeret på motsatt bredd. På bredden hvor fotografen står, er det en murt skåmur som går over i en solid murt steinmur mot myra nedenfor. Slike steinmurer mot myrene er det flere av langs de flatere delene av elva.