Spålselva: demningen ved Øvre Myrdam

Dette er noe av restene av demningen ved Øvre Myrdam, som nå fungerer som en bro over elva. På sydsiden (høyre side av bildet) er det i tillegg en murt renne, sannsynligvis et overløp når dammen var full. I kjentmannsheftet 1994-96 står det: «Posten står på et lite grantre, på sydsiden av elva ved Ø. Myrdam.» Bakplaten til posten står der fortsatt, men nå er ikke grantreet lite lenger!

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

23 Aug 2013

Spålselva: løken nedenfor Øvre Myrdam

Av Odd Tore Saugerud

Nedenfor Øvre Myrdam renner Spålselva først i en lang og slak foss, før den vider seg ut og danner en stor løk, som på kartet ser ut til å fortsette helt ut i Katnosa.

23 Aug 2013

En foss i Spålselva

Av Odd Tore Saugerud

Spålselva mellom Spålen og Katnosa er vel to kilometer lang, og med et fall på bare 14 meter flyter den stort sett stille og rolig. Men noen stryk og fosser er det likevel, som denne ovenfor vadestedet på den umerkede stien langs elva. Som bildet viser, er det antydninger til ledeanordninger for tømmeret på motsatt bredd. På bredden hvor fotografen står, er det en murt skåmur som går over i en solid murt steinmur mot myra nedenfor. Slike steinmurer mot myrene er det flere av langs de flatere delene av elva.

23 Aug 2013

Utsikt over Spålen fra Spålsdemningen med svømmende rådyr

Av Odd Tore Saugerud

Mens vi sto på demningen og betraktet utsikten, ble vi oppmerksom på en forholdsvis stor mørk flekk som beveget seg i vannet fra nordodden av Spålshøgda og nærmet seg sydodden av Tvetjernshøgda. Ekstremt vidvinkelobjektiv på kameraet, men ikke tid til å skifte til teleobjektiv. Det ble et par bilder før flekken viste seg å være et rådyr som bykset på land og forsvant i krattet. Rådyret kan anes som en mørk flekk med antydning til mørk stripe bak nesten innerst i «vika» bakerst i bildet. Rådyr er raske svømmere!