En foss i Spålselva

Spålselva mellom Spålen og Katnosa er vel to kilometer lang, og med et fall på bare 14 meter flyter den stort sett stille og rolig. Men noen stryk og fosser er det likevel, som denne ovenfor vadestedet på den umerkede stien langs elva. Som bildet viser, er det antydninger til ledeanordninger for tømmeret på motsatt bredd. På bredden hvor fotografen står, er det en murt skåmur som går over i en solid murt steinmur mot myra nedenfor. Slike steinmurer mot myrene er det flere av langs de flatere delene av elva.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

23 Aug 2013

Utsikt over Spålen fra Spålsdemningen med svømmende rådyr

Av Odd Tore Saugerud

Mens vi sto på demningen og betraktet utsikten, ble vi oppmerksom på en forholdsvis stor mørk flekk som beveget seg i vannet fra nordodden av Spålshøgda og nærmet seg sydodden av Tvetjernshøgda. Ekstremt vidvinkelobjektiv på kameraet, men ikke tid til å skifte til teleobjektiv. Det ble et par bilder før flekken viste seg å være et rådyr som bykset på land og forsvant i krattet. Rådyret kan anes som en mørk flekk med antydning til mørk stripe bak nesten innerst i «vika» bakerst i bildet. Rådyr er raske svømmere!

23 Aug 2013

Spålsdemningen fra 1883

Av Odd Tore Saugerud

Spålselva flyter stort sett stille og rolig fra Spålen til Katnosa, og var en aktuell fløtningselv. Til det trengtes vann, og Spålsdemningen, som var ferdig i 1883, sørget for det. Med denne demningen ble Spålen regulert snaue tre meter. Demningen holdes fortsatt i god stand, men, som bildet viser, har vannstanden vært om lag 0,5 meter høyere før.

24 Aug 2013

Kårstad

Av Eivind Molde

Kårstad er et fint utgangspunkt for turer både sommer og vinter. Herfra går det blå-merkede stier i området Ellingsjøen og Langvassdalen, bl.a. med mulighet for en fin rundtur rundt Ellingsjøen. Skiløypa mot Ellingsjøen starter ved stolpene til høyre på bildet. Der er det også slått opp et turkart over utmarka i Fenstad.