Vannymfepar i parringslek: undervannslek eller egglegging?

Etter hvert forsvant vannymfeparet videre nedover til de var helt under vann. Som bildet viser, var det flere par som viste samme oppførsel. Var dette en del av parringsleken, eller var det egglegging som fant sted? Jeg hadde ikke muligheter til å «forske» mer på det. Men etter en stund under vann, krøp paret opp igjen, og fløy videre til et annet strå. Det skjer mye i og ved et skogsvann, slik som her ved Stemnålstjern, om man tar seg tid til å se nærmere etter.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

20 Aug 2013

Vannymfepar i parringslek: på vei til å havne i vannet?

Av Odd Tore Saugerud |

Etter å ha sittet en stund i hvilestillingen, begynte vannymfeparet å gli nedover strået de satt på. Her er det rett før hunnens vinger rører vannet. Utslitte, nær katastrofe? Libeller som flyter døde på vannet er ikke et uvanlig syn. Dette utspant seg ved Stemnålstjern.

20 Aug 2013

Vannymfepar i parringslek: hvile- og flystillingen

Av Odd Tore Saugerud |

Dette så ut til å være hvilestillingen under parringsleken. Slik var de også koblet når de fløy rundt i tandem. Vannymfer flyr forholdsvis langsomt og uberegnelig skjenende, langt fra libellene som er insektenes Harrier jagerfly. Bildet er tatt ved Stemnålstjern.

20 Aug 2013

Vannymfepar i parringslek: hjertestillingen

Av Odd Tore Saugerud |

Det var libeller og vannymfer som dominerte luftrafikken ved Stemnålstjern denne solrike dagen. Her har to vannymfer funnet hverandre og inntatt hjertestillingen. Ut fra store øyne som sitter godt fra hverandre, vingeflekker og størrelse (om lag 5 cm kroppslengde), er dette er en art blåvannymfe. Hannnen har blå øyne, hunnen brune.