Vannymfepar i parringslek: på vei til å havne i vannet?

Etter å ha sittet en stund i hvilestillingen, begynte vannymfeparet å gli nedover strået de satt på. Her er det rett før hunnens vinger rører vannet. Utslitte, nær katastrofe? Libeller som flyter døde på vannet er ikke et uvanlig syn. Dette utspant seg ved Stemnålstjern.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

20 Aug 2013

Vannymfepar i parringslek: hvile- og flystillingen

Av Odd Tore Saugerud |

Dette så ut til å være hvilestillingen under parringsleken. Slik var de også koblet når de fløy rundt i tandem. Vannymfer flyr forholdsvis langsomt og uberegnelig skjenende, langt fra libellene som er insektenes Harrier jagerfly. Bildet er tatt ved Stemnålstjern.

20 Aug 2013

Vannymfepar i parringslek: hjertestillingen

Av Odd Tore Saugerud |

Det var libeller og vannymfer som dominerte luftrafikken ved Stemnålstjern denne solrike dagen. Her har to vannymfer funnet hverandre og inntatt hjertestillingen. Ut fra store øyne som sitter godt fra hverandre, vingeflekker og størrelse (om lag 5 cm kroppslengde), er dette er en art blåvannymfe. Hannnen har blå øyne, hunnen brune.

20 Aug 2013

Hvit C ved Stemnålstjern

Av Odd Tore Saugerud |

Det summet og svirret ved Stemnålstjern denne solrike dagen, og rundt en skadet bjørk var det stor trafikk av sommerfugler. Etter sommerfughåndboka er dette en hvit C, kalt så på grunn av en hvit C på undersiden av vingene. Den er omtrent på størrelse med en dagpåfugløye, se bilde nr. 16477 og nr. 19338, som det også svirret noen av der.