Rustad

Rustad er et sentralt knutepunkt vest for Hurdalssjøen. Her kan man sykle nordover (i bilens retning) til Hurdal kirke og Hurdal torg, man kan sykle sørover til Sandsnesseter, Sundby og Maura - eller ta opp bakken på bildets venstre side. Da kommer man opp til Øyangen og Jeppedalen, og kan eventuelt fortsette helt til Hadeland. Eller man kan ta av mot Nordåsen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

17 Aug 2013

Skålsjøen: kanthogst i Skålsjødalen

Av Odd Tore Saugerud |

Til Skålsjøen skulle det være en fin sykkeltur fra Losby. Denne dagen var det ikke slik. Det var kanthogst med felling av trærne inn over veien fra Sør-Tangen og videre til veiens ende, både mot Skålsjøen og mot Røyrivannskoia. Det er ingen grunn til å sykle her før det blir ryddet om man ikke ønsker spesielle utfordringer.

17 Aug 2013

Skålsjøen: demningen i nordøstvika

Av Odd Tore Saugerud

Ifølge Even Saugstad i "Østmarka fra A til Å" er Skålsjøen oppdemmet to meter med en gammel demning av stein og jord i sydenden. Men også i nordøstvika ved utløpet mot Skålsjødalen er det en demning. Denne er av betong, med utløpsrør ca. to meter under topp damkrone og regulerbart overløp til ca. en meter under damkrone. Det er ingen synlig lekkasje i dammen, men likevel er vannstanden ca. 30 cm under regulert overløp. Dette er nok til å forklare uoverensstemmelser mellom kartene og virkelig utstrekning av Skålsjøen.

08 Apr 2007

Restene etter lokomobilen

Av Odd Tore Saugerud |

Ved Søndre Skytten ligger fortsatt restene etter lokomobilen som drev sagbrukene ved Skålsjøen og Søndre Skytten. Dette er det eldste bildet jeg har av den, og nyere bilder viser at den holder på å bli borte i kratt og andre vekster.