Ned i Låkedalen

På vei ned i Låkedalen i Nannestad. Det er stille og rolig på grusveiene som snor seg fram gjennom kulturlandskapet. I dalbunnen renner elva Leira. Og Romeriksåsene kan vi se i bakgrunnen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

29 Jul 2013

Kveldstur for å se på fly

Av Eivind Molde |

Noen har som hobby å se på - og ikke minst fotografere - ulike typer fly. Utsiktsplattformen ved vestre rullebane på Oslo Lufthavn er et populært turmål på Gardermoen.

20 Jul 2013

Fin sti fra Harestua

Av Bjørg Løvlien

Like ved den gamle togstasjonen på Harestua går det en fin sti sørover. Den går mellom toglinjen og skogsbilveien, og kommer inn på sistnevnte der kjerreveien ned til Monsrud starter. Stien står ikke avmerket på kartet, men er godt opparbeidet. På bildet ser vi starten på stien, som går inn til høyre omtrent der mannen på bildet er. Se også bilde nr. 17769.

07 Jul 2013

Ull ved Monsrud

Av Erik Unneberg |

Fra Monsrudvika på østsiden av Harestuvannet går det en sti, som er fin å sykle på, oppover i lia. Den går under Gjøvikbanen, og går etter hvert over til å bli en gressbevokst kjerrevei. Den leder i sin tur opp til skogsbilveien ved Monsrud. Herfra kan man sykle nordover til Harestua. I den øverste delen av kjerreveien møtte jeg i ettermiddag disse ulldottene, som la på sprang da kameraet ble hentet frem.