Nikkere i veikanten

Det er mye enghumleblom å se på Krokskogen nå. Disse stod i kanten av veien mellom Fjellsetra og Damtjern, nærmere bestemt like ved Ingjerdsbrenna.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

06 Jul 2013

Kleivene møtes i grønn forening

Av Erik Unneberg

På en flott julidag ble jeg overøst med grønn vegateasjon langs Krokkleiva. Her hvor bildet er tatt, går Nordkleiva opp til venstre.

06 Jul 2013

Sykkelpause ved Damtjern

Av Erik Unneberg |

Etter en ferd med både opp- og nedstigninger, fikk både sykkel og sykkelrytter en pust i bakken ved Damtjern. Vannet ble forsøkt testet for bading, men det ble med litt vassing.

05 Jul 2013

Borglund

Av Eivind Molde

Tettstedet Borglund ligger langs fylkesvei 246, som vi her ser i østgående retning mot Kolbu og Lena. Men for den som skal ut på sykkeltur, fins det et godt alternativ til ”den brede vei”. Helt til venstre i bildet ser du det som var traseen for Skreiabanen. Banen, som gikk fra Reinsvoll, ble nedlagt i 1988. Nå er dette en fin turvei, som du kan sykle fra Bøverbru og helt til banens endestasjon, Skreia. Rett bortenfor bilen går Vestvegen ned til høyre og sørover Toten. I bygningen helt til høyre lå en gang Borglund landhandleri. Helene og Jens Borglund drev handel her fra 1914. Like ved landhandelen lå Narum holdeplass, som var stoppested på Skreiabanen fra 1929 til 1963, da persontrafikken ble avviklet. Med landhandel og stoppested var Borglundkrysset et sentralt knutepunkt på den tiden.