Et vann med fiskekrokform

Ringerikstjern er et vakkert og litt særpreget skogsvann på grunn av fasongen med to dype viker, en lang og en kort. Med litt fantasi og velvilje kan det ligne på en fiskekrok i formen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

30 Jun 2013

Klopp med tilløp

Av Odd Tore Saugerud

Med dagens høye vannstand er ikke kloppa på blåstien i sydvestenden av Ringerikstjern landfast lenger, knapt nok tilgjengelig fra vestsiden med lengdesprang med tilløp. Men fortsetter man et stykke videre nedover utløpsbekken, er det mulig å balansere over på steinene.

30 Jun 2013

Strømsdammen, stikryss og badevann

Av Odd Tore Saugerud

Strømsdammen ligger rett nedenfor Lillevann stasjon på Holmenkollbanen og sydvest for Rødkleiva, slalåmbakken fra OL i 1952. Som navnet antyder, er den oppdemmet med en ganske lav demning, utløp mot Jegersborgdammen og videre til Bogstadvannet. Stor steinrøys på vestsiden med lavdekke (rødberglav?).

30 Jun 2013

Postjakt i fossen

Av Line Mork

Etter kraftig regnvær de siste dagene, er det mye vann både i bekker og på stiene. Denne posten, en av mange i Nydalen Skiklubbs "Stifinner'n", står ved det som vanligvis er en liten bekk i sognsvannsområdet. I dag var bekken både et flott skue og en litt større utfordring å krysse for å lese av postkoden. Posten "klippes" ikke lenger med tang, men ved registrering av koden på internett.