Strømsdammen, stikryss og badevann

Strømsdammen ligger rett nedenfor Lillevann stasjon på Holmenkollbanen og sydvest for Rødkleiva, slalåmbakken fra OL i 1952. Som navnet antyder, er den oppdemmet med en ganske lav demning, utløp mot Jegersborgdammen og videre til Bogstadvannet. Stor steinrøys på vestsiden med lavdekke (rødberglav?).

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

30 Jun 2013

Postjakt i fossen

Av Line Mork

Etter kraftig regnvær de siste dagene, er det mye vann både i bekker og på stiene. Denne posten, en av mange i Nydalen Skiklubbs "Stifinner'n", står ved det som vanligvis er en liten bekk i sognsvannsområdet. I dag var bekken både et flott skue og en litt større utfordring å krysse for å lese av postkoden. Posten "klippes" ikke lenger med tang, men ved registrering av koden på internett.

28 Jun 2013

Utløpet av Gampetjern

Av Odd Tore Saugerud |

Gampetjern var siste post på dagen program. Hensikten var å sjekke om størrelsen på Bjørnstadbekken var slik at Gampetjern kunne regnes som starten på Trehørningsvassdraget, og å besøke en gammel kjentmannspost der. Etter onsdagens regnvær var vannføringen i bekken så stor at det var for risikofylt å krysse den på vadestedet ved utløpet, fordi det ligger rett ovenfor en fossestrekning. Bildet viser også den høye vannstanden i graset innover myren. Kjentmannspost i perioden 1992-94.

28 Jun 2013

Stupet mot vest på Gullikskollen

Av Odd Tore Saugerud

På vestsiden av Gullikskollen er det et stort stup som neppe er passerbart uten klatreferdigheter og –utstyr. Men granskogen her nede er så høy at det bare er synlig fra noen få steder.