Utløpet av Gampetjern

Gampetjern var siste post på dagen program. Hensikten var å sjekke om størrelsen på Bjørnstadbekken var slik at Gampetjern kunne regnes som starten på Trehørningsvassdraget, og å besøke en gammel kjentmannspost der. Etter onsdagens regnvær var vannføringen i bekken så stor at det var for risikofylt å krysse den på vadestedet ved utløpet, fordi det ligger rett ovenfor en fossestrekning. Bildet viser også den høye vannstanden i graset innover myren. Kjentmannspost i perioden 1992-94.

Utløpet av Gampetjern

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

28 Jun 2013

Stupet mot vest på Gullikskollen

Av Odd Tore Saugerud

På vestsiden av Gullikskollen er det et stort stup som neppe er passerbart uten klatreferdigheter og –utstyr. Men granskogen her nede er så høy at det bare er synlig fra noen få steder.

28 Jun 2013

Gullikskollen er ikke enkelt tilgjengelig fra alle kanter

Av Odd Tore Saugerud

Gullikskollen ser ganske snill ut på kartet, men i virkeligheten er det flere hindringer, som dette stupet mot syd. Kombinasjonen av stup og skrenter og områder med tett urskog i liene opp mot kollen sammen med andre store koller og mange småkoller på disse, får meg til å lure på om Gullik i det hele tatt hadde ærend i dette området? Noen hendig ferdselsvei mellom Bogstad og og Kjerraten i Åsa kunne det neppe ha vært. Så man kan spekulere i at han rett og slett gikk seg bort og tok sin død av det, og at han senere ble funnet av noen som forsynte seg med pengene han bar.

28 Jun 2013

Værhardt på Gullikskollen

Av Odd Tore Saugerud

Furuene på toppen av Gullikskollen lever et hardt liv, og bærer også merke av det. Forkrøplet etter toppbrekk eller uttørket og døde. Det sørger som her for bra utsikt mot åsene i vest, med Gampetjern glitrende mellom seg.