Stupet mot vest på Gullikskollen

På vestsiden av Gullikskollen er det et stort stup som neppe er passerbart uten klatreferdigheter og –utstyr. Men granskogen her nede er så høy at det bare er synlig fra noen få steder.

Stupet mot vest på Gullikskollen

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

28 Jun 2013

Gullikskollen er ikke enkelt tilgjengelig fra alle kanter

Av Odd Tore Saugerud

Gullikskollen ser ganske snill ut på kartet, men i virkeligheten er det flere hindringer, som dette stupet mot syd. Kombinasjonen av stup og skrenter og områder med tett urskog i liene opp mot kollen sammen med andre store koller og mange småkoller på disse, får meg til å lure på om Gullik i det hele tatt hadde ærend i dette området? Noen hendig ferdselsvei mellom Bogstad og og Kjerraten i Åsa kunne det neppe ha vært. Så man kan spekulere i at han rett og slett gikk seg bort og tok sin død av det, og at han senere ble funnet av noen som forsynte seg med pengene han bar.

28 Jun 2013

Værhardt på Gullikskollen

Av Odd Tore Saugerud

Furuene på toppen av Gullikskollen lever et hardt liv, og bærer også merke av det. Forkrøplet etter toppbrekk eller uttørket og døde. Det sørger som her for bra utsikt mot åsene i vest, med Gampetjern glitrende mellom seg.

28 Jun 2013

Kjentmannspost på Gullikskollen med utsikt mot Mørkreiåsen og Kampeknerten

Av Odd Tore Saugerud |

Utsikten fra Gullikskollen er ganske bra, bortsett fra sektoren mellom nord og øst. I retning sydsydøst ligger Kampeknerten og Mørkreiåsen med den karakteristiske kløfta mellom. Kombinasjonen av en myr som ikke var tegnet inn på GPS-kartet, dårlig satellittdekning og batteri som gikk tomt sørget for en ekstratur opp på Mørkreikollen for å få oversikt og sette inn fulladet batteri. Da ble alt OK igjen. Gullikskollen var kjentmannspost i perioden 2004-06. "Mørkrei" er et ku-navn, og det er derfor rimelig å anta at åsen har navn etter en ku.