Okseløken i Søndagsbrenna

Okseløken er et lite, nesten rundt vann som ligger rett vest for gammel skiløype og blåst,i og øst for midten av Merratjern. Det er spesielt fordi breddene overalt er høyere enn vannet, og at det derfor ikke har noe synlig utløp, selv om turkartet mener noe annet. På myra nord for vannet var det slipplass med slipp til Milorg D13 den 21. februar 1945. Igjen: navnet har opplagt med okser å gjøre, men hva var bakgrunnen for dette?

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

28 Jun 2013

Merratjern på Krokskogen: utløpet

Av Odd Tore Saugerud

Merratjern er sikkert et vakkert skogstjern i sol og stille. Det var ikke så verst denne dagen heller, selv om det var truende skyer og vind som dominerte. Til høyre i bildet skimtes den eneste hvite vannliljen i vannet, ellers er det pistrete myrull og bra med flekkmarihånd. Her ved utløpet var det kjentmannspost i den første perioden av «moderne» kjentmannsposter 1990-92. Navnet har opplagt med hest å gjøre, men hva var bakgrunnen for dette?

28 Jun 2013

Merratjern på Krokskogen: lun bålplass

Av Odd Tore Saugerud

Målene for denne dagens tur til Søndagsbrenna naturreservat med omgivelser var Merratjern, Okseløken, Gampetjern og Kattjern. I tillegg Gullikskollen, med innlagt besøk på Mørkreikollen, dvs. fem steder med tilknytning til dyrenavn av seks mulige. Her på vestbredden av Merratjern er det en fin og lun bålplass mellom steinblokkene. Det var ikke folk ved vannet denne dagen, men det skal være et bra fiskevann.

27 Jun 2013

Nattfiol ved Langfossen i Valbekken

Av Odd Tore Saugerud |

I bratta ved siden av Langfossen er det en bra bestand av nattfiol. Som bildet antyder, så er ikke nattfiol en fiol, men derimot en orkidé med sterk vaniljeduft og det latinske navnet Platanthera biofila. Langs bekken er det sporadiske bestander også av andre planter som man ikke ser så ofte, så det kan være flere gode grunner til en tur langs Valbekken.