Merratjern på Krokskogen: utløpet

Merratjern er sikkert et vakkert skogstjern i sol og stille. Det var ikke så verst denne dagen heller, selv om det var truende skyer og vind som dominerte. Til høyre i bildet skimtes den eneste hvite vannliljen i vannet, ellers er det pistrete myrull og bra med flekkmarihånd. Her ved utløpet var det kjentmannspost i den første perioden av «moderne» kjentmannsposter 1990-92. Navnet har opplagt med hest å gjøre, men hva var bakgrunnen for dette?

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

28 Jun 2013

Merratjern på Krokskogen: lun bålplass

Av Odd Tore Saugerud

Målene for denne dagens tur til Søndagsbrenna naturreservat med omgivelser var Merratjern, Okseløken, Gampetjern og Kattjern. I tillegg Gullikskollen, med innlagt besøk på Mørkreikollen, dvs. fem steder med tilknytning til dyrenavn av seks mulige. Her på vestbredden av Merratjern er det en fin og lun bålplass mellom steinblokkene. Det var ikke folk ved vannet denne dagen, men det skal være et bra fiskevann.

27 Jun 2013

Nattfiol ved Langfossen i Valbekken

Av Odd Tore Saugerud |

I bratta ved siden av Langfossen er det en bra bestand av nattfiol. Som bildet antyder, så er ikke nattfiol en fiol, men derimot en orkidé med sterk vaniljeduft og det latinske navnet Platanthera biofila. Langs bekken er det sporadiske bestander også av andre planter som man ikke ser så ofte, så det kan være flere gode grunner til en tur langs Valbekken.

27 Jun 2013

Fra toppen av Langfossen i Valbekken

Av Odd Tore Saugerud

Fra toppen av Langfossen ser vi bare den aller øverste delen av fossen, men dette er et av de få stedene hvor det er noe utsikt mot Steinsfjorden og Åsalandet. Kartet viser at bekken her faller om lag 50 meter over en horisontal avstand på om lag 125 meter. Ved stor vannføring er det mange sidebekker her, og det var nokså tidkrevende å ta seg opp i den gras- og mosekledte bratta ved siden av fossen.