Merratjern på Krokskogen: lun bålplass

Målene for denne dagens tur til Søndagsbrenna naturreservat med omgivelser var Merratjern, Okseløken, Gampetjern og Kattjern. I tillegg Gullikskollen, med innlagt besøk på Mørkreikollen, dvs. fem steder med tilknytning til dyrenavn av seks mulige. Her på vestbredden av Merratjern er det en fin og lun bålplass mellom steinblokkene. Det var ikke folk ved vannet denne dagen, men det skal være et bra fiskevann.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

27 Jun 2013

Nattfiol ved Langfossen i Valbekken

Av Odd Tore Saugerud |

I bratta ved siden av Langfossen er det en bra bestand av nattfiol. Som bildet antyder, så er ikke nattfiol en fiol, men derimot en orkidé med sterk vaniljeduft og det latinske navnet Platanthera biofila. Langs bekken er det sporadiske bestander også av andre planter som man ikke ser så ofte, så det kan være flere gode grunner til en tur langs Valbekken.

27 Jun 2013

Fra toppen av Langfossen i Valbekken

Av Odd Tore Saugerud

Fra toppen av Langfossen ser vi bare den aller øverste delen av fossen, men dette er et av de få stedene hvor det er noe utsikt mot Steinsfjorden og Åsalandet. Kartet viser at bekken her faller om lag 50 meter over en horisontal avstand på om lag 125 meter. Ved stor vannføring er det mange sidebekker her, og det var nokså tidkrevende å ta seg opp i den gras- og mosekledte bratta ved siden av fossen.

27 Jun 2013

Langfossen i Valbekken

Av Odd Tore Saugerud

Før «Djevelens Punsjebolle», se bilde nr. 19566, ble kjentmannspost og derved fikk kjendisstatus, var Langfossen den mest kjente og kanskje også den eneste kjente delen av Valbekken. Når bekken gikk i flom var den synlig nede fra Åsa som en tydelig hvit stripe blant alt det grønne i lia mot Langtjern. Her kommer den nederste delen ut av det grønne, og i alle fall denne delen er nok ikke synlig lenger.