Nedre Vakerseter: størhuset fra 1929 og løa

Som omtalt under bilde nr. 19714 fikk nedresetra nytt størhus i 1929 etter brannen i 1928. Begge størhusene var opprinnelig like, men på nedresetra har etter hvert endeveggene delvis blitt dekket med panel over tømmeret. Gamle bilder viser at også løa opprinnelig var i tømmer, men den ble på 1970-tallet erstattet av en panelt reisverksløe. Bilde nr. 27206 viser både gammel og ny løe, og gir historien bak den.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

25 Jun 2013

Øvre Vakerseter: størhuset fra 1929

Av Odd Tore Saugerud

Vakersetra er egentlig to setre. Øvre Vakerseter var seter for gården Øvre Bure, mens skrivergården Vaker holdt til på Nedre Vakerseter. Etter at det kanskje 300 år gamle størhuset på nedresetra brant ned vinteren 1928, fikk begge setrene i 1929 nye og like størhus oppført i tømmer. På øvresetra var det seterdrift helt til 1947 med den legendariske Signe Bure som budeie. Da seterdriften tok slutt, bygget hun serveringsstedet Bureheim ved Grantopp langs Gamle Ringeriksvei.

25 Jun 2013

Søndre Heggelivann med vak og kveldslys

Av Odd Tore Saugerud

Kvelder med vakre farger har det vært sparsommelig med denne sommeren, men motlys med lurveskyer og en regnbyge hengende under ga en stemning som er nokså karakteristisk for sommeren slik den har vært til nå. Som bildet viser, var det bra med vak og et lite snerr på vannet lenger ute. Det bildet ikke får frem, er de tallrike småringene etter et utall av insekter og spredte regndrypp.

25 Jun 2013

Søndre Heggelivann er fullt til øvre overløp

Av Odd Tore Saugerud

Den våte sommeren har gitt god fyllingsgrad i vannene i Marka, og Søndre Heggelivann var denne dagen fullt til øvre overløp. Bildet viser nedre overløp, hvor det renner friskt, og det fosser også bra ut gjennom bunnluka. Steindemningen er nærmere seks meter høy og rundt 60 meter lang, og er dermed en av Marka største steindemninger. Den ble bygget ferdig i 1861, mens de karakteristiske støttemurene er fra 1908. I 1920 ble bordkledningen på vannsiden skiftet ut med en sementkåpe, som så ble skiftet ut med en betongkledning i 1971. Årstallet 1991 risset inn i betongen viser at det da ble gjort arbeider med toppen av damkrona og øvre overløp.