Søndre Heggelivann er fullt til øvre overløp

Den våte sommeren har gitt god fyllingsgrad i vannene i Marka, og Søndre Heggelivann var denne dagen fullt til øvre overløp. Bildet viser nedre overløp, hvor det renner friskt, og det fosser også bra ut gjennom bunnluka. Steindemningen er nærmere seks meter høy og rundt 60 meter lang, og er dermed en av Marka største steindemninger. Den ble bygget ferdig i 1861, mens de karakteristiske støttemurene er fra 1908. I 1920 ble bordkledningen på vannsiden skiftet ut med en sementkåpe, som så ble skiftet ut med en betongkledning i 1971. Årstallet 1991 risset inn i betongen viser at det da ble gjort arbeider med toppen av damkrona og øvre overløp.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

25 Jun 2013

Brede bygder og blå fjell

Av Erik Unneberg

Det var disig og overskyet i ettermiddag, men oppe fra Tjuvåskampen kunne vi se at det fra tid til annen kom noen solgløtt over jordene på Toten. I bakgrunnen ses fjellene som ble mer og mer blå, og høyere og høyere, inntil de forsvant i skyene.

25 Jun 2013

Søttjernet, et skogstjern med flytetorver og mose som ikke bærer

Av Odd Tore Saugerud

Reidar Holtvedt i «Historier fra Krokskogen», 1953, sier det slik: «Myra rundt kjennet var ikke riktig trygg, og den var tung å vabbe. Men snart sto dype elgspor i mosen, og en kunne bare følge etter der større dyr hadde gått». Den første delen stemmer fortsatt, men noen elgspor eller spor etter andre dyr så jeg ikke, bare en and, og den har jo ikke problemer i terreng som dette. På vestsiden er det litt rasmark under stupene, og der var det et tråkk forbi de verst blauthølene. Og vannet var ganske stemningsfullt ved kveldstid med regn i horisonten.

25 Jun 2013

Søttjerndalen: bløt myr i bunnen, stup og storsteinet ur i sidene

Av Odd Tore Saugerud

I Søttjerndalen er bunnen for det meste bløt myr med små partier med flytemose hvor et feiltrinn gir benvask opp til knærne. Som dette bildet viser, er sidene ikke bedre. Her dekker mose dype hull mellom steinblokkene, og man må nærmest føle seg frem for å gå noenlunde sikkert.