En kunstflyver og insektspiser

Dette er prikken på bilde nr. 19701 (fra Bærumskollen) i full aktivitet. Den kunne stå tilsynelatende stille i lufta, for så å ta et lynhurtig raid på opptil fem meter, deretter stå stille igjen på samme sted eller et annet i nærheten. Tilsynelatende stille betyr at det ser ut som om insektet står stille når man ser det med det blotte øye, sett gjennom teleobjektiv beveger det seg hele tiden så mye at det til stadighet går ut av søkerfeltet. Disse bildene hadde ikke vært mulige uten ekstra rask autofokus som dekket mesteparten av søkeren med kryssensorer. Da solen ble dekket av en sky, tok den seg en hvilepause på bakken. Selv med denne kombinasjonen av bilder som viser de mest typiske trekkene, som hårbevokst kropp, korte og bøyde antenner, store øyne og heller klumpete kropp, har det ikke lykkes med å finne ut hvilken art dette er. Søk i insektbøker og på internet tyder på at ut fra kroppsfasongen, vinger og øyne er dette er en art storklegg,men ingen av de avbildete har så friske farger som denne.

En kunstflyver og insektspiser

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

25 Jun 2013

Bærumskollen: tørrfuruer og hvalrygg

Av Odd Tore Saugerud

På Bærumskollen er det en rekke mer eller mindre bevokste småkoller med til dels bratte smådaler mellom. Her er en av de mer åpne. Legg merke til den lille, svarte prikken mot himmelen omtrent midt i bildet. Dette er ikke en flekk på bildebrikken, men et insektetende insekt som holdt en skikkelig oppvisning i kunstflyvning, se bilde nr. 19702.

25 Jun 2013

Bærumskollen: utsikt mot Heggelivann

Av Odd Tore Saugerud

Bærumskollen ligger i det sydvestre hjørnet at Heggelivann. Fra toppunktet er det temmelig fin utsikt mot vannet. I nord (venstre bildekant) skimtes Heggelia, i sydøst (nær høyre bildekant) skimtes Heggelidammen mellom greinene. Ved Mortensøya midt i bildet er en robåt med to turister i ferd med å gå i land og forberede overnatting, mens tangen lenger til høyre er Bråtalandet med hytte.

25 Jun 2013

Mot Hamar

Av Erik Unneberg

Rett nord for toppunktet på Tjuvåskampen er det utsikt mot Mjøsa og områdene rundt innsjøen. Her ser vi nordøstover mot Hamar, ca. 30 kilometer unna i luftlinje. Midt i bildet har vi Mjøsas største øy, Helgøya. Den er ca. 20 kilometer fra kamerastandpunktet. Vi ser gården Hovelsrud litt til venstre for midten av bildet.