Rørledningen fra Småvann: en rad betongstøtter der rørledningen krysset veien

Rørledningen fra Småvann gikk ganske nær Småvannsbekken inntil den krysset Byveien til Kampesetra, men dreiet der av i samme skjæring som veien går i. Dette er betongstøttene som fortsatt er synlige på sydsiden av veien. Bilde nr. 19599 viser samme sted vinterstid.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

04 Jun 2013

Rørledningen fra Småvann: betongstøtter

Av Odd Tore Saugerud |

Rørledningen fra Småvann besto av rørseksjoner som var klinket i tverrskjøtene. Rørene er fjernet, bare noen rester av korrugerte plater som rørene lå på over støttene, ligger igjen her og der. Men fem gamle rørseksjoner er brukt som løp i stikkrenna der veien til demningen krysser Småvannselva, se bilde nr. 20890. Støttene var murt opp av naturstein og deretter innstøpt i betong med en kvartsirkelformet vugge for røret.

04 Jun 2013

Demningen ved Småvann: overløp og bunnuttak

Av Odd Tore Saugerud

Vannstanden i Småvanna var i dag + 1 cm, og det bølget over i overløpet. Men siden bunnluken sto delvis åpen for å sikre minstevannsføring i Småvannsbekken, rant det enda mer i demningens bunnuttak.

04 Jun 2013

Demningen ved Småvann

Av Odd Tore Saugerud

I 1914 og tiden rett etter ble det av Bærums Verk Kraftverk (BVE) anlagt fire kraftverk i Trehørningsvassdraget/Lomma: Spikerbruksfallet, Vertshusfallet, Aurevann og Småvann. Småvann kraftverk utnyttet fallet i Småvannsbekken fra demningen i Småvann til Aurevann. Den opprinnelige dammen var en tørrmurt dam, som i 1935 (gammelt bilde datert 1920 var feildatert) fikk et påbygg med uttak for rørledningen til Småvannskraftverket. Den fikk ny krone i betong senere. Ifølge arbeidere fra Asker og Bærum Vannverk ble demningen rehabilitert tidlig på 1990-tallet, men kronen kan også være fra 1960 da Trehørningsvassdraget ble drikkevannsreservoar.