Vår på Dølerud

Dølerud er en liten idyll i Østmarka mellom Grønmo og Sandbakken. Det er lenge siden det bodde folk her, og stedet bærer preg av forfall.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

24 Mai 2013

Jaklefoss: en merkelig jernbeholder

Av Odd Tore Saugerud

Nesten oppe ved Jaklefoss p-plass ligger denne jerndingsen. «Jerndings» fordi jeg ikke helt forstår hva den har vært, med to innløp fra siden og et nærmest venturiformet endestykke. Rester etter en liten demning et stykke lenger ned langs bekken kunne antyde en slags primitiv turbin. Ringeriks-Kraft forteller at ved Jaklefoss ble 5 000 V overføringsspenning nedtransformert til 230 V for første gang i Norge, så en transformatordel med kjøling kan også være en mulighet. Da vi gikk her juni 2003 fant vi flere «dingser», bl.a. et stort jernklammer på stang.

24 Mai 2013

Jaklefoss: hovedfossen kaster seg utover

Av Odd Tore Saugerud

I forhold til hvor imponerende hovedfossen er, så er vannføringen i bekken ganske liten. Her er forklaringen: etter flere småfosser får vannet god fart ut over et ganske bredt flaberg, og farer ut over stupet. Det er mulig å krabbe opp til toppen av fossene fra sydsiden av den søndre fossestrengen. Siden det er hverken sti eller merking, vil det være svært vanskelig å finne den mulige passasjen ovenfra. Flere fine utsikter over Ringerike og fjellene rundt venter som belønning.

24 Mai 2013

Jaklefoss: søndre streng fra nord

Av Odd Tore Saugerud

Den søndre strengen er mer som et vidt, vått slør. Her er det enda mer fuktighet i luften, så det gjelder å utnytte om vinden fører vanntåka vekk et øyeblikk og så gjøre fotograferingen unna i en fei.