Jaklefoss: hovedfossen kaster seg utover

I forhold til hvor imponerende hovedfossen er, så er vannføringen i bekken ganske liten. Her er forklaringen: etter flere småfosser får vannet god fart ut over et ganske bredt flaberg, og farer ut over stupet. Det er mulig å krabbe opp til toppen av fossene fra sydsiden av den søndre fossestrengen. Siden det er hverken sti eller merking, vil det være svært vanskelig å finne den mulige passasjen ovenfra. Flere fine utsikter over Ringerike og fjellene rundt venter som belønning.

Jaklefoss: hovedfossen kaster seg utover

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

24 Mai 2013

Jaklefoss: søndre streng fra nord

Av Odd Tore Saugerud

Den søndre strengen er mer som et vidt, vått slør. Her er det enda mer fuktighet i luften, så det gjelder å utnytte om vinden fører vanntåka vekk et øyeblikk og så gjøre fotograferingen unna i en fei.

24 Mai 2013

Jaklefoss: nordre streng fra syd

Av Odd Tore Saugerud

Den nordre strengen er hovedfossen, og er ganske imponerende ved stor vannføring. Både fotograf og kamera ble utsatt for våte prøvelser ved denne, for mulige skuddhold var godt innenfor sprut og vanntåkegrensen.

24 Mai 2013

Jaklefoss fra nord: begge strengene

Av Odd Tore Saugerud

Ved å gå og krabbe i oppover langs bekkene i mosegrodd ur, kommer man etter hvert til selve Jaklefoss. I flom er det to tydelige strenger. Den nordre (nærmest) er hovedfossen, mens den søndre nærmest er et drypp ved sommervannføring.