Fortsatt skimuligheter ved Skoglund i Bærum

Nøyaktig 1 km opp fra E16 ser det slik ut. Herfra kan man gå mer eller mindre sammenhengende rundt Svartvann og opp til Grønland eller Mikkelsbonn. Spesielt flott tidlig på dagen, eller som her: sent på kvelden. Ved Kalvemyrpytten sør for Mikkelsbonn kunne man i skumringen høre både perleugle og orrfugl. Snøen på myrene er helt borte, men det er mulig å komme seg tørrskodd over om man beholder skiene på.

Fortsatt skimuligheter ved Skoglund i Bærum

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

03 Mai 2013

Finnstadporten

Av Tom Stensaker |

Veien fra Sinnerdalen til Finnstad går gjennom denne kløften, som er en port mellom Krokskogen og Nordmarka nord. Her går grensen mellom Bondeskauen og Nordmarksgodset.

03 Mai 2013

Vår på Finnstad

Av Tom Stensaker |

Det var greit å gå fra Sinnerdalen til Finnstad i dag, ca. 2 km med skiføre. Finnstad gård ligger midt i Spålen/Katnosa landskapsvernområde og er en av de vakreste Løvenskiold-plassene i Marka.

01 Mai 2013

Skitur til Oppkuven 1. mai

Av Odd Marius Rosvold

Kjempeforhold opp mot Oppkuven, nysnø og skare. Skøytet over Oppkuvvannet, og opp gjennom skogen opp til Oppkuven. Bildet er tatt fra tårnet.