Finnstadporten

Veien fra Sinnerdalen til Finnstad går gjennom denne kløften, som er en port mellom Krokskogen og Nordmarka nord. Her går grensen mellom Bondeskauen og Nordmarksgodset.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

03 Mai 2013

Vår på Finnstad

Av Tom Stensaker |

Det var greit å gå fra Sinnerdalen til Finnstad i dag, ca. 2 km med skiføre. Finnstad gård ligger midt i Spålen/Katnosa landskapsvernområde og er en av de vakreste Løvenskiold-plassene i Marka.

01 Mai 2013

Skitur til Oppkuven 1. mai

Av Odd Marius Rosvold

Kjempeforhold opp mot Oppkuven, nysnø og skare. Skøytet over Oppkuvvannet, og opp gjennom skogen opp til Oppkuven. Bildet er tatt fra tårnet.

02 Mai 2013

Kveldstur i Vestmarka 2. mai

Av Jørn Grøstad |

Solen og varmen i dag har igjen smeltet bort mye av snøen, og det er svært varierende forhold - alt fra bare grusveier til helt fin snø, fri for barnåler og grus. For de ivrigste er det ikke noe problem å få en fin tur.