Ingen skiglede

Upreparerte løyper er ikke tingen akkurat nå som her i løypa mellom Gråseterhytta og Aspeskog. Her går bare de som må gå her.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

04 Mar 2013

Store tømmerlunner, og flere skiløpere

Av Odd Tore Saugerud

Der løypa fra Hestemyra deler seg til Haslumseter og til Eiksbakkseter, ligger tømmeret fra årets hogst lunnet. Det er ganske imponerende mengder som har blitt tatt ut alllerede, og mer blir det. Her var det også flere skiløpere, som nå kunne glede seg over velpreppet løype til Hestemyra eller Haslumseter.

04 Mar 2013

Føre for gamle, smørefrie ski

Av Odd Tore Saugerud

Løypa mellom Hestemyr og Eiksbakkseter er ingen fornøyelse nå for tiden. Men skogsmaskinene rydder også i kantene av løypa, slik at snøen kommer lettere til neste år, og preppingen blir enklere. Feltene med flatehogst har også lysnet opp omgivelsene betraktelig.

04 Mar 2013

Stor flatehogst i området ved Eiksbakkseter

Av Odd Tore Saugerud

Hogsten innover mot Eiksbakksetra er ikke noe beskjedent prosjekt. Denne flatehogsten er i skrålia sydøst for setra. Heldigvis er er det vinterhogst på grunn med tele, ellers hadde nok sporene etter skogsmaskinene vært vesentlig dypere, og kunne gitt opphav til erosjon i sporene og til drenering av området.