I dumpen ved Stokkerelven

Dumpen ved Stokkerelven har vært en problematisk og litt skummel del av løypen fra Vestmarksetra og ned til bebyggelsen på Billingstad. Hugging av trær de siste årene og en bedre klopp/bro over elven gjør at turen nedover nå er en hyggelig opplevelse. Øverst i bildet kan man skimte den store låven på Stokker gård.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

14 Feb 2013

Over Stokkerbråten

Av Ivar Gilså

På vei fra Vestmarksetra og ned til Billingstad passerer løypen over gårdsplassen på Stokkerbråten. Stokkerbråten var opprinnelig en husmannsplass under Stokker gård, første gang registrert i 1825. Nå er området preget av noen bolighus, samt noe anlegg for produksjon og salg av fyringsved.

14 Feb 2013

Ned Gupuveien

Av Ivar Gilså

Den gamle nedfarten fra Gupu via Askersetra og ned til Vestmarksetra/Franskleiv går på det som kalles Gupuveien. Helt til inn på 2000-tallet var dette en av hovedløypene i området, men nå er traseer lagt om, og denne gamle traseen kjøres opp med scooter eller ATV innimellom. I dag har det imidlertid vært brukt grovere utstyr, for én gangs skyld.

14 Feb 2013

Øvre Rustan i forfall

Av Ivar Gilså

Øvre Rustan var en liten gård som på slutten av 50-tallet ble "slukt" da Forsvaret bygget ut rakettbatteriet NIKE i Vestmarka. Våningshuset, antakelig fra 1800-tallet, og vognskjul/låve ble en del av det militære anlegget på utskytingsområdet. Mesteparten av militær aktivitet ved Rustan forsvant tidlig på 90-tallet, og siden den tid har mye forfalt - dessverre har forfallet også fortsatt etter at Løvenskiold kjøpte området tilbake i 2007, til tross for at området har status som verneverdig. Gårdsbygningene og en rekke militære installasjoner er synlige fra løypen mellom Tveitersetra og Sandungen, som stedvis går helt inntil piggtrådgjerdet.