Lushattdalen

Løypen mellom Furuholmen og Store Sandungen går opp Lushattdalen det siste stykket mot vannet. Tidligere føltes dette som en trang og mørk trasé langs den gamle beredskapsveien mot Rustan leir. Sommeren 2011 ble imidlertid nesten all skog i Lushattdalen hugget, og man kan knapt kjenne seg igjen. Nå er terrenget åpent og lyst, her fra øverst i dalen, der løypen krysser veien.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

11 Jan 2013

I åpent lende

Av Ivar Gilså

Løypen mellom Furuholmen og Store Sandungen har en liten kneik nederst i Lushattdalen. Tidligere var denne ofte befengt med lite sne og mye bøss i sporet, siden skogen stod svært tett rundt og over løypen. Sommeren 2011 ble nesten all skog i Lushattdalen hugget, og resultatet er at løypen er blitt både tryggere og triveligere for både skiløperen og hans ski.

11 Jan 2013

Over Holsbekken

Av Ivar Gilså

Løypen mellom Furuholmen og Sandungen krysser Holsbekken med en klopp like vest for Øvre Fløyta. Bekken har sitt navn fra Jongsmyrholen, en liten kilometer lenger nord i teigen. På veien renner den gjennom Tuemyr, som har vært naturreservat siden 1981.

11 Jan 2013

Holsbekken

Av Ivar Gilså

Like vest for Øvre Fløyta kommer Holsbekken ned gjennom Tuemyr. Vinteren har vært relativt mild så langt, så bekken er fortsatt åpen medio januar, selv om den renner svært stille.