Høgbrennåsen: fin utsikt mot nordvest

Høgbrennåsen er en av de få åsene hvor utsikten fortsatt ikke har vokst igjen med skog. Her er Tyrifjorden med Røyselandet midt i bildet. I horisonten fra høyre: sydvestenden av Krokskogen, så Vassfarfjella og deretter, i skygge, Norefjell, og til slutt Finnemarka. Egentlig en vinterutgave av bilde nr. 10749, men med litt mer vidvinkel og litt lavere ståsted.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

04 Des 2012

Nessetra: farvel til setra for denne gang

Av Odd Tore Saugerud

Selv om det var spor etter flere biler som hadde snudd der veien slutter rett ved setra, var det ingen fotspor etter mennesker før fotografen kom. Her et siste blikk tilbake mot setra, med all den gamle bebyggelsen som var synlig. Legg merke til hvordan det nærmeste huset er forsøkt stabilisert med galvaniserte stålplater. Dette må ha virket bra, for slik var det også i 1996. På grunn av kulde og mørke ble det et kortvarig besøk denne gangen, men her er det grunn til å undersøke nærmere en sommerdag.

04 Des 2012

Nessetra: en meget kald aften

Av Odd Tore Saugerud

Flatehogst gir bra utsikt, men også fritt leide for vinden. Her var det minst –15 °C og såpass frisk nordasno at den lette snøen føyket. Det tok ikke lang tid før fotografen nærmest bunnfrøs her, håper at bildet formidler noe av den isende kulden.

04 Des 2012

Nessetra: et gammelt uthus

Av Odd Tore Saugerud

Det bakerste av husene på bilde nr. 18013 er et uthus, kanskje en stall. Solid tømret og med forholdsvis nytt bølgeblikktak har det tålt årene ganske bra.