Skjærsjøelva: skåmur og rester etter skåvegger

Dette bildet viser midtpartiet av S-svingen i bilde nr. 17913, men sett fra østsiden av elva. Her er det mange rester av treverk som turen sommeren 2007 viste at fortjener mer oppmerksomhet, men skygge og kuldedis gjorde at det dannet seg en ishinne på steiner og veier som gjorde det for farlig. Kanskje til sommeren?

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

18 Nov 2012

Skjærsjøen: novembersol og -skygge

Av Odd Tore Saugerud

Utsikten fra demningen over Skjærsjøen er alltid verd å ta med seg. På denne solblanke novemberdagen hadde det dannet seg en stasjonær sky som laget skygge over sydenden av vannet, mens nordenden fortsatt lå badet i gyllen sol.

01 Jul 2007

Skjærsjøelva: modellen av Solbergfoss i Glomma sommeren 2007

Av Odd Tore Saugerud

Dette bildet viser samme område av modellen som bilde nr. 17917. Sammenlignet med det var vannføringen betydelig større, og omfanget av områdene angrepet av svartlav mye mindre. Hele anlegget var tilgrodd med vegetasjon, og tilløpet mot demningen var nærmest en sivsjø i miniatyr. Nå er det samme området mer som en grasmyr. Fem år har her medført betydelig forfall. Om ikke denne industrihistoriske modellen skal forfalle helt, må den renskes for vegetasjon og vedlikeholdes.

18 Nov 2012

Skjærsjøelva: modellen av Solbergfoss i Glomma

Av Odd Tore Saugerud

På orienteringskartet over området er det merket en ruin mellom kraftledningen og kulturstien om lag 120 meter fra Skjærsjødemningen. Det er ikke noen vanlig ruin, men en modell av den da planlagte kraftstasjonen ved Solbergfoss i Glomma M 1:25. Bildet viser arrangementet av demning med overløp. Modellen fra 1919 omfattet også innløp til demningen og utløp av driftsvann og spillvann. Som bildet viser er modellen tilgrodd og viser tegn til omfattende forfall, særlig nedstrøms demningen. Bilde nr. 17918 viser samme område slik det var sommeren 2007.