Skjærsjøelva: Kamphaug sag

Bildet er tatt om lag 250 meter nedenfor Skjærsjødemningen, og viser i forgrunnen tre høye murer og deretter to parallelle lange murer lenger vekk og lavere ned. Muren nærmest elva (til venstre i bildet) er grei, det er en skåmur, men hva er de andre? Da murene ble gjenfunnet i 1995 var konklusjonen at dette var ruinene etter Kamphaug sag, omtalt allerede på 1600-tallet. Dette var den største oppgangssaga i denne delen av landet på den tiden. Området ble ryddet i 1995, men er allerede så mye tilvokst at det er vanskelig å få god oversikt over ruinene.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

18 Nov 2012

Skjærsjøelva: fundamenter og rester etter skåvegger

Av Odd Tore Saugerud

Fundamentene på dette bildet er de samme som på bilde nr. 17913, men tatt med moderat teleobjektiv. Bildet viser hvordan steinblokkene holdes sammen med jernhaker, og hvordan skåveggene av tre ble holdt fast med jernbolter. Det står også igjen noen ganske medtatte rester av treverk.

01 Jul 2007

Skjærsjøelva: stor sommervannføring sommeren 2007

Av Odd Tore Saugerud

Vi tok turen langs Skjærsjøelva den 18. november den våte høsten år 2012 i håp om at det skulle være stor høstvannføring etter et døgns sammenhengende silregn. Alle bekker var riktig nok store, men elva var ikke spesielt stor. Dette bildet fra sommeren 2007 av fossen i bilde nr. 17913 gir et bedre inntrykk av hvor kraftig elva kunne være ved stor vannføring, og enda var det nok langt igjen til vannmengdene når de lot demningen gå for fløting.

18 Nov 2012

Skjærsjøelva: foss med kunstig kulp og fundamenter for skåvegger

Av Odd Tore Saugerud

Om lag 400 meter nedenfor Skjærsjødemningen gjør elva en speilvendt S-sving, delvis med stup på begge sider. I bunnen av fossen er det fortsatt en stor trekonstruksjon som kan ha dannet en kunstig kulp. Etter at elva har roet seg igjen er det fundamenter for skåvegger av tre. Bilde nr. 17914 viser samme foss med større vannføring, bilde nr. 17915 viser restene etter skåveggene.