Skjærsjøelva: en skåmur i tjukke skauen

Etter at fløtningen ble slutt på slutten av 1960-tallet (eller var det tidlig på 1970-tallet, jeg mener å huske at jeg gikk glipp av den siste ordentlige fløtningen etter at jeg hadde flyttet til Oslo i 1970?), fikk kratt og trær gode vekstbetingelser i områdene som bare ble oversvømmet under fløtningen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

18 Nov 2012

Skjærsjøelva: novembersol over jordene på Nordseter

Av Odd Tore Saugerud

Plassene Steinsrud, Sørseter og Nordseter mellom elva og Ullevåseterveien var opprinnelig husmannsplasser under Skjerven gård, men ble senere boliger for arbeiderne ved stangjernshammeren. Plassene Bråten og Bakken lenger mot øst ble bygget som arbeiderboliger, såkalte hammersmedplasser. Nordseter er i dag hestebruk.

18 Nov 2012

Skjærsjøelva: den nederste fossen

Av Odd Tore Saugerud

Langs Skjærsjøelva er det fortsatt mange spor etter tømmerfløtingen i tidligere tider. På begge sider av den femte og siste fossen før elva renner ut i Maridalsvannet, er det store skåmurer som fortsatt er i ganske god tilstand, og i elveleiet er det skåttbruer av tømmer. Syd for søndre skåmur (til høyre i bildet) er det rester etter brukaret der Ankerveien krysset elva.

19 Nov 2012

Kjempesteinene ved Småvannsbu

Av Odd Tore Saugerud |

Kjempesteinene ved Småvannsbu er en velbrukt postdetalj både i turorientering og i andre sammenhenger. Her kvitteres det enda en gang på en post ved denne detaljen, mens fotografen forsøker seg på en litt annen vinkling enn de mest tradisjonelle.