Ettermiddagslys ved Mylla

De siste solstrålene for dagen la nordsiden av Mylla i et rødlig fargeskjær.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

28 Okt 2012

Kampesteiner ved bunnen av Cudriobakken

Av Odd Tore Saugerud

Naturen er ofte ganske vill i Østmarka. Her, ved bunnen av Cudriobakken, ligger disse kampesteinene. Madrasser og annet utstyr under overhenget viser at dette har vært brukt som overnattingssted. De som vil ta kjentmannsposten Cudriobakken fra Gudbrandsdalen vil vite at de er på rett vei og er nær søkket med bakken når de ser disse steinene.

28 Okt 2012

Cudriobakken «Lønningsbakken»

Av Odd Tore Saugerud |

Cudriobakken går i et nokså bratt søkk mot vest ned til Gudbrandsdalen fra den nyere oppbygde driftsveien Steinbakken. Steinmuren som markerer Cudriobakken, er best synlig nede i søkket. På Oppsals orienteringskart over området er veien markert som steingjerde. Kjentmannspost 2012-14. Lønningssteinen ligger på en åpen rygg mellom de to kjentmannspostene Plankeveien og Cudriobakken, og er synlig vest for Steinbakken der den flater ut.

28 Okt 2012

Plankeveien nordøst ved Kruggmyr

Av Odd Tore Saugerud |

Fra Kruggmyr og til sandtaket øst for Øgården fulgte Plankeveien en trang og meget myrlendt dal. For å komme opp i denne fra Kruggmyr, ble det bygget den steinmuren som bildet viser. I dag er det mer naturlig å gå den nyere oppbygde driftsveien Steinbakken fra Øgården til Kruggmyr. Plankeveien tar da av mot nord på østsiden av Steinbakken der denne flater ut i myra. Kjentmannspost 2012-14.