Dryppet ved Karismyr

Fra området øst for Fugleleiken går det små bekkesig som samler seg før en skrent ved Karismyr og danner denne lille fossen. Vanligvis er vannføringen ganske beskjeden, og fossen har mest karakter av et drypp eller bekkesilder. Se også bilde nr. 18454 for et vinterbilde fra samme sted.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

02 Jul 2012

Jettegryte ved veien til Mariholtet?

Av Odd Tore Saugerud

I sommer la vi merke til denne formasjonen i en skrent nord for veien til Mariholtet fra Nøklevann, omtrent der veien er på sitt høyeste. I skrenten er det deler av gryteformete formasjoner med ganske glatte vegger som er typiske for jettegryter, se også bilde nr. 17782. Mesteparten av veggen har rast ut, men resten ligner på tilsvarende rester etter jettgryter som vi har sett andre steder.

28 Okt 2012

Jettegryta i Skullerudåsen

Av Odd Tore Saugerud |

Jettegryta i Skullerudåsens vestside er allerede avbildet og beskrevet flere ganger. Dette bildet er ment å gi et inntrykk av hvor bratt det er rett ved jettegryta. Det er også grunn til å bemerke at merkingen hit er med røde og hvite eller bare hvite bånd, ikke blå som vanlig for kjentmannsmerket. Kjentmannspost 2012-14. Men er dette den eneste jettegryta i denne delen av Østmarka? Se bilde nr. 17783.

28 Okt 2012

Ramsåsen

Av Eyvind Wang

Her fra baksiden av Skaugumsåsen ser man Ramsåsen fra en litt annen side enn det som kanskje er vanlig. Den tar seg godt ut der den ligger mellom sine mer kjente naboer Kolsås og Skaugumsåsen.