Rundtur i Kjaglidalen: ulvestua på Isi

Isi er ikke bare søppelmottak for Bærum, men også gårder og små bortgjemte severdigheter. Ulvestua er en av disse, en ulvegrav restaurert til gammel bruksstand. Her mangler bare åtedyret på lemmen midt i grava og et dekke av kvist som gjør grava usynlig for ulven, og som den kan falle gjennom når den kommer. I vått føre er det fordelaktig å ha gode terrengegenskaper for å komme hit, så antall deltagere var her midlertidig kraftig redusert.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

14 Okt 2012

Rundtur i Kjaglidalen: sommerfjøset ved Kjaglienga

Av Odd Tore Saugerud

Kjaglienga var det nordligste stedet på dagens rundvandring i Kjaglidalen. Denne ruinen nedenfor og rett før dagens bebyggelse på Kjaglienga har vi sett mange ganger, men ikke visst hva det er. Harald Kolstad kunne fortelle at det er restene av sommerfjøset her.

14 Okt 2012

Rundtur i Kjaglidalen: høstlig stemning ved Isielva

Av Odd Tore Saugerud

Under en rundvandring i Kjaglidalen er det naturlig å krysse elva. Med dagens vær og vannføring var det best å bruke "kavlebrua" syd for Søndre Kjaglia i stedet for vadestedet ovenfor Kjaglienga der blåstien krysser. Det er ingen tvil om at her har høsten allerede kommet ganske langt.

14 Okt 2012

Rundtur i Kjaglidalen: stua ved Nypefoss

Av Odd Tore Saugerud

Den årlige kulturvandring i Skuibakkens omgivelser i regi av Skuibakkens venner, Skui vel og Asker og Bærum historielag, gikk i år som en rundtur i Kjaglidalen. I sluddværet var det greit å stå under brua på E16 ved Bjørum sag, og høre Harald Kolstad fra Asker og Bærum historielag legge ut om saga og dens omgivelser. Han kunne fortelle at stua ved Nypefoss, se bilde nr. 14624, var bolig for sagarbeidere, mens sagmesteren bodde høyere opp fra saga.