Rundtur i Kjaglidalen: høstlig stemning ved Isielva

Under en rundvandring i Kjaglidalen er det naturlig å krysse elva. Med dagens vær og vannføring var det best å bruke "kavlebrua" syd for Søndre Kjaglia i stedet for vadestedet ovenfor Kjaglienga der blåstien krysser. Det er ingen tvil om at her har høsten allerede kommet ganske langt.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

14 Okt 2012

Rundtur i Kjaglidalen: stua ved Nypefoss

Av Odd Tore Saugerud

Den årlige kulturvandring i Skuibakkens omgivelser i regi av Skuibakkens venner, Skui vel og Asker og Bærum historielag, gikk i år som en rundtur i Kjaglidalen. I sluddværet var det greit å stå under brua på E16 ved Bjørum sag, og høre Harald Kolstad fra Asker og Bærum historielag legge ut om saga og dens omgivelser. Han kunne fortelle at stua ved Nypefoss, se bilde nr. 14624, var bolig for sagarbeidere, mens sagmesteren bodde høyere opp fra saga.

13 Okt 2012

Abborvann: betongdemninger og rester av en gammel steindemning

Av Odd Tore Saugerud

Også Abborvann har vært oppdemmet i flere omganger, den siste på 1950-tallet i forbindelse med vannforsyningen til Bærum med Østernvann som magasin. Restene av den gamle steindemningen er synlige under trærne til venstre i bildet. Hva som var hensikten med den første oppdemmingen av Abborvannsbekken, er ikke klart.

13 Okt 2012

Abborvann: enda et vann med myr og flytetorver

Av Odd Tore Saugerud

Abborvann, eller Åbortjern som det kalles i kjentmannshåndboken 2012-14, er også oppdemmet. Om det ikke var for at omgivelsene er noe forskjellige for Abborvann, Triungsvanna og Blekkevann, ville det ikke vært lett å si hvilket vann bildet var fra.