Åboråsen: den første isen på dammen langs skiløypa

Skiløypetraseen mellom Finneflakseter og Kleivstua var ekstra våt i høst, og i dag var det mange steder is på puttene og tele i mosen. Denne lille, grunne dammen mellom skiløypa og Åboråsen var dekket av is i skyggen på vestsiden. Men dammen er i ferd med å gro igjen og bli til enda en myr langs løypa. Synd, for denne var ganske idyllisk. For øvrig bra utsikt mot Gausta i dag, men så mye blådis at bilder med teleobjektiv ble meningsløse.

Åboråsen: den første isen på dammen langs skiløypa

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

11 Okt 2012

Finneflakseter: tømmerhytta i skogen, innsyn gjennom døren

Av Odd Tore Saugerud

Sett inn gjennom en åpnet dør er det ikke vanskelig å forstå at her klarer det seg godt med en grankvist til lås. Vi er ikke kjent med historien bak denne hytta, men beliggenhet og standard tyder på at den var tilholdssted for tømmerhoggere i sin tid.

11 Okt 2012

Finneflakseter: tømmerhytta i skogen

Av Odd Tore Saugerud

Litt nord for Finneflakseter og noen meter øst for skiløypa står denne lille tømmerhytta gjemt bak trærne. Sett fra vest i tilsynelatende god tilstand, men taket og en skarve grankvist som lås tyder på at her er det ikke fare for ubedte gjester.

11 Okt 2012

Finneflakseter: fuglekasse med sko og fuglerede på topp

Av Odd Tore Saugerud

På østveggen av seterhuset på Finneflakseter er det to symmetrisk plasserte fuglekasser. På begge har fuglene foretrukket å bygge rede på taket i stedet for inne i kassen. Også for fugler er utsikt attraktivt? På den ene har det også stått en utgått sko så lenge jeg kan huske.