Geitstigen: utsikt mot Hørtekollen og Finnemarka og mot tåkehavet over Holsfjorden

I Marka var dette en strålende og forholdsvis solvarm dag, men på kjøreturen på E16 fra Sollihøgda til Sundvollen og Dronningveien videre til Kleivstua var det sur og klam tåke fra Tyrifjorden. Fra Geitstigen kunne vi se toppen av tåkehavet over Holsfjorden skapt av åpen fjord og trekk fra vest.

Geitstigen: utsikt mot Hørtekollen og Finnemarka og mot tåkehavet over Holsfjorden

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

11 Okt 2012

Geitstigen: en kolle med forholdsvis flatt topplatå

Av Odd Tore Saugerud |

Den kollen som nå kalles Geitstigen på kartene, har et forholdsvis flatt topplatå med skogkledde rygger med myrer mellom og spredte hytter. Området rundt det høyeste punktet på 506 moh., er ganske åpent mot syd. På bildet av kjentmannsposten kan man skimte Oslofjorden til høyre i bildet. Kjentmannspost 2012-14.

11 Okt 2012

Nordsetra: stupene på Geitstigens nordside

Av Odd Tore Saugerud

Vi tok kjentmannsposten på kollen/topplatået Geitstigen fra Nordsetra, og måtte da forsere rekken av stup som omslutter Geitstigen på alle sider, bortsett fra syd. Tanken slo oss da at kanskje var det geitehold på Nordsetra en gang. Geiter liker å klatre, og lager gjerne stier. Kanskje ble den bratte stien (stigen) opp stupene fra nord kalt Geitstigen, dvs. den bratte geitestien. Reidar Holtvedt i boken «Krokskogen» underbygger dette med uttrykket «tok han Geitstigen til Kleivstua». I eldre tid ble stien opp til og på platået kalt Geitstigen, men senere har navnet i stedet blitt brukt om kollen/topplatået som stien gikk over.

11 Okt 2012

Nordsetra: fortsatt sommer på setervollen?

Av Odd Tore Saugerud |

Stien fra Kleivstua til Nordsetra gikk i rimfrost og med spor av snø på bakken. Men midt på vollen blomstret natt-og-dag fortsatt i solen.