Nordsetra: stupene på Geitstigens nordside

Vi tok kjentmannsposten på kollen/topplatået Geitstigen fra Nordsetra, og måtte da forsere rekken av stup som omslutter Geitstigen på alle sider, bortsett fra syd. Tanken slo oss da at kanskje var det geitehold på Nordsetra en gang. Geiter liker å klatre, og lager gjerne stier. Kanskje ble den bratte stien (stigen) opp stupene fra nord kalt Geitstigen, dvs. den bratte geitestien. Reidar Holtvedt i boken «Krokskogen» underbygger dette med uttrykket «tok han Geitstigen til Kleivstua». I eldre tid ble stien opp til og på platået kalt Geitstigen, men senere har navnet i stedet blitt brukt om kollen/topplatået som stien gikk over.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

11 Okt 2012

Nordsetra: fortsatt sommer på setervollen?

Av Odd Tore Saugerud |

Stien fra Kleivstua til Nordsetra gikk i rimfrost og med spor av snø på bakken. Men midt på vollen blomstret natt-og-dag fortsatt i solen.

11 Okt 2012

Nordsetra: et nyere seterhus

Av Odd Tore Saugerud |

Det opprinnelige seterhuset på Nordsetra er for lengst revet, og et nyere hus er reist på samme plass. Oppført i tømmer, delvis med kledning, og nå med koblete dobbeltvinduer. Ett av disse mot vest sto åpent, og vi lukket og sikret det så godt som mulig. Urmodell av solcellepanel på sydveggen, Gyrihaugen stikker opp i inngangspartiet, og helt til høyre en nyere hytte. Kjentmannspost 2002-2004.

11 Okt 2012

Nordsetra: det eldste huset på setervollen

Av Odd Tore Saugerud

Setervollen på Nordsetra er fortsatt i god hevd, men med flere hytter enn med seterhus. Dette huset nord på vollen ser ut til å være det eldste som står igjen, grånet, men fortsatt i ganske bra form.