Nordsetra: et nyere seterhus

Det opprinnelige seterhuset på Nordsetra er for lengst revet, og et nyere hus er reist på samme plass. Oppført i tømmer, delvis med kledning, og nå med koblete dobbeltvinduer. Ett av disse mot vest sto åpent, og vi lukket og sikret det så godt som mulig. Urmodell av solcellepanel på sydveggen, Gyrihaugen stikker opp i inngangspartiet, og helt til høyre en nyere hytte. Kjentmannspost 2002-2004.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

11 Okt 2012

Nordsetra: det eldste huset på setervollen

Av Odd Tore Saugerud

Setervollen på Nordsetra er fortsatt i god hevd, men med flere hytter enn med seterhus. Dette huset nord på vollen ser ut til å være det eldste som står igjen, grånet, men fortsatt i ganske bra form.

12 Okt 2012

Høststille gapahuk ved Rundetjern

Av Kjersti von Krogh

Skiløypa fra Ringdalskoia nord i Høgmåsan mot Busterudvangen går forbi Rundetjern (330 moh.), som ligger på grensen mellom Gjerdrum og Nittedal. Et vakkert turområde i hjertet av søndre del av Romeriksåsene.

12 Okt 2012

Nesten tørrskodd på blåstien langs Høgmåsan

Av Kjersti von Krogh

Høgmåsan er et 720 dekar stort myrområde mellom Tårnberget og Geitåsen syd i Romeriksåsene. Unikt naturreservat som ikke har vært lett å forsere på sommerføre, men nå har det kommet planker og broer over de våteste partiene, og det gjør at også en tur på blåstien blir en opplevelse.