Speilblank Øyangen

Øyangen er Markas nest største vann, og sjelden er vannflaten så blank som her. Vi ser også Prestehytta, dog er det nok lenge siden noen prest har vært her, da hytta ikke er i bruk. Hytta er også omtalt i bøkene til Reidar Holtvedt: Det var tåke på Øyangen: "Endelig tok ei bikkje til å gjø et sted inne i tåka. Dødt og kløkkt lød det, som om den var gravd ned. Men da en kom frem til den, stod den utenfor Prestehytta. Derfra bar frosne skispor opp åsen."

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

06 Okt 2012

Isen kraver seg ved Steinbutjern

Av Torgeir Stenstad

Frost om natten her oppe nord i Marka, og isen danner seg rundt graset her sør i Steinbutjern. Og trilleplankene var glatte, så de mange syklister måtte ta det svært så forsiktig på isete underlag.

06 Okt 2012

Bål og grill ved Svartdulp

Av Torgeir Stenstad

Svartdulp er et lite idyllisk tjern vest for Spålsveien. Her er en flott bålplass, og i dag ble det toast og pølsegrill.

05 Okt 2012

Stille høstkveld ved Langlivannet: utsyn mot demningen

Av Odd Tore Saugerud |

Oslo vannverk har hogd ut en glenne i skogen hvor de fleste «lovlige» bilder av demningen blir tatt. Denne mer uvanlige vinklingen er fra samme sted som bilde nr. 17570, dvs. nord for demningen. Demningen var kjentmannspost 2010-12.