Kongens utsikt: også her gror det igjen

Det finnes et titalls bilder fra Kongens utsikt i Markadatabasen, så hensikten med dette bildet er ikke enda en gang å vise hvor flott usikten er. Egentlig snarere tvert imot: Trærne foran utsikten er nå i ferd med å vokse seg så høye at de skjermer for utsikten. Spesielt de rundt sikteplaten lager problemer for presisjonssikting mot fjerne mål. Her trengs en kongelig hogst!

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

05 Nov 2010

Taubanen i Krokkleiva: øvre vendestasjon, ledebukker og en bærebukk

Av Odd Tore Saugerud

Det står fortsatt igjen rester av den gamle taubanen i Krokkleiva som her ved øvre vendestasjon ved Kleivstua. Taubanen var ganske primitive saker, med kombinert trekk- og bærevaier uten noen ekstra sikkerhets- eller kommunikasjonsanordninger. Jeg har selv reist med den både som stolheis og tønneheis. Det gikk sakte, og man var ganske ubeskyttet mot vær og vind. Av og til stoppet den for å ta med eller slippe av folk som ikke behersket å gjøre dette i fart. Det var greit å ha sett på forhånd hva slike stopp skyldtes.

05 Nov 2010

Taubanen i Krokkleiva: tønne nr. 22 i selskap med to stoler

Av Odd Tore Saugerud

I 1957 gikk konsesjonen for drift av stolheisen ut, men det var fortsatt behov for en stolheis fra Sundvollen til Kleivstua. Anlegget ble derfor oppgradert, og stolene erstattet med «tønner» med mini-tak over. Tønneheisen var i drift til Dronningveien ble åpnet for biltrafikk i 1978.

05 Nov 2010

Taubanen i Krokkleiva: to spesielle benker i solveggen

Av Odd Tore Saugerud

Benkene i solveggen på Kleivstua ligner på gamle parkbenker, men når hadde slike bøyle over seg og fester for kjetting? Det er da heller ikke parkbenker, men stoler til den første taubanen i Krokkleiva. Den ble bygget i 1948, og kunne frakte 150 personer i timen. Det var én kombinert trekk- og bærevaier. Stolene gikk med rullene på en liten «svevebane» på nedre vendestasjon, og ble hektet på vaieren ved hjelp av en fjær- og tyngdebelastet klemanordning. Etter endt runde ble rullene ført inn på svevebanen, og klemmen åpnet seg automatisk.