Taubanen i Krokkleiva: tønne nr. 22 i selskap med to stoler

I 1957 gikk konsesjonen for drift av stolheisen ut, men det var fortsatt behov for en stolheis fra Sundvollen til Kleivstua. Anlegget ble derfor oppgradert, og stolene erstattet med «tønner» med mini-tak over. Tønneheisen var i drift til Dronningveien ble åpnet for biltrafikk i 1978.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

05 Nov 2010

Taubanen i Krokkleiva: to spesielle benker i solveggen

Av Odd Tore Saugerud

Benkene i solveggen på Kleivstua ligner på gamle parkbenker, men når hadde slike bøyle over seg og fester for kjetting? Det er da heller ikke parkbenker, men stoler til den første taubanen i Krokkleiva. Den ble bygget i 1948, og kunne frakte 150 personer i timen. Det var én kombinert trekk- og bærevaier. Stolene gikk med rullene på en liten «svevebane» på nedre vendestasjon, og ble hektet på vaieren ved hjelp av en fjær- og tyngdebelastet klemanordning. Etter endt runde ble rullene ført inn på svevebanen, og klemmen åpnet seg automatisk.

17 Sep 2012

Sundvolden Møllebrug: Demningen ved Åbortjern

Av Odd Tore Saugerud

Demningen ved Åbortjern ligger om lag 40 meter fra nordenden av tjernet i et nytt hogstfelt. Et fint sted å sitte i ettermiddagssola og meditere over hvordan Petter Grantopp som guttunge kunne rekke over alle de fire demningene og sleppe dem i løpet av en time. Men den gangen var det ikke vanlig at barn hadde klokke. Dette er den loddrette luftsiden av demningen. Bekken fra Åbortjern kommer sammen med bekken fra Nordsetertjern ved Kleivstua og renner ned i Krokkleiva.

17 Sep 2012

Liten demning ved Kleivstua

Av Odd Tore Saugerud

Ved det første store sti- og skiløypekrysset syd for Kleivstua ligger denne lille demningen i bekken fra Åbortjern. Dette er en demning av nyere dato enn demningene for driftsvann til Sundvolden Møllebrug. I motsetning til de andre demningene, som demmer opp atthaldsdammer (reservoarer), demmer denne opp en fangdam, dvs. en dam med liten vannkapasitet. Muligens en tidligere drikkevannsdam til Kleivstua, men vi vet det ikke.